Nasze porady https://www1.centrumklinkieru.pl Mon, 06 Feb 2023 23:06:59 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Montaż parapetów klinkierowych https://www1.centrumklinkieru.pl/porady/item/31-montaz-parapetow-klinkierowych https://www1.centrumklinkieru.pl/porady/item/31-montaz-parapetow-klinkierowych Montaż parapetów klinkierowych
Montaż parapetów klinkierowych jest zadaniem - teoretycznie - stosunkowo prostym,…

Zarówno produkty klinkierowe firmy Klinkier Przysucha jak i chemia do klinkieru firmy QuickMix są dostępne w stałej sprzedaży w naszym Centrum Klinkieru.

]]>
dorian@rochowski.org (Centrum Klinkieru) Porady Fri, 24 May 2013 00:00:00 +0000
Zasady prawidłowego wykonywania elewacji klinkierowej https://www1.centrumklinkieru.pl/porady/item/17-zasady-prawidlowego-wykonania-elewacji-klinkierowej https://www1.centrumklinkieru.pl/porady/item/17-zasady-prawidlowego-wykonania-elewacji-klinkierowej Zasady prawidłowego wykonywania elewacji klinkierowej
W poniższym artykule postaramy się Państwu przybliżyć zasady prawidłowego wykonywania…

Wykonywanie zaprawy / kleju

 

Należy sprawdzić własności zakupionej cegły klinkierowej, aby w zależności od jej nasiąkliwości odpowiednio dobrać rodzaj zaprawy oraz ustalić technologię murowania : jednoetapową lub dwuetapową.

 

Do murowania powinno się stosować gotowe zaprawy murarskie. Przygotowanie zaprawy polega na dodaniu do suchej mieszanki odpowiedniej ilości wody. Zaprawę wykonuje się zgodnie ze znajdującymi się na opakowaniu zaleceniami producenta. Podczas pracy nie należy dodawać do zaprawy dodatkowej ilości wody, ponad to, co jest sugerowane, gdyż mogą wystąpić różnice kolorystyczne w odcieniu fugi.

 

Do klejenia klinkierowych płytek elewacyjnych zaleca się stosowanie gotowych klejów elastycznych (najlepiej z grupy C2T lub C2TE), przeznaczonych przez producenta do klejenia ceramicznych płytek elewacyjnych. Dobierając klej należy uwzględnić rodzaj podłoża, warunki pracy i sposób przygotowania powierzchni. Bezwzględnie stosujemy pace zębate i dbamy o to, aby 100% powierzchni było pokrytych klejem.

 

Murowanie cegieł / klejenie płytek

 

W trakcie murowania cegieł / klejenia płytek klinkierowych należy mieszać cegły / płytki z kilku palet (opakowań) w celu wyeliminowania różnic kolorystycznych pomiędzy poszczególnymi partiami produktów i ujednolicenia koloru całej elewacji.

 

Do murowania cegieł i klejenia płytek klinkierowych powinno się używać czystych narzędzi i sprzętu. Na stanowisku pracy należy utrzymywać ład i porządek.

 

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym zaprawą, należy natychmiast usunąć na sucho miękką szczotką lub czystą wodą przy użyciu wilgotnej gąbki. Nie stosować żadnej chemii do czyszczenia lub impregnacji na etapie wykonywania prac.
Nie powinno się wykonywać prac murarskich i glazurniczych w czasie deszczu i mrozu. Nie można dopuścić do wypłukiwania zaprawy ze spoin na lico muru.
Nowo wzniesiony mur / elewacja z płytek przez 14 dni powinny być zabezpieczone folią przed zawilgoceniem w sposób umożliwiający swobodny przepływ powietrza.

 

Wykonanie spoin

 

Murowanie i spoinowanie muru ceglanego może być wykonane przy użyciu tej samej zaprawy, jeżeli jest to zaprawa do jednoczesnego murowania z wykonaniem spoin. Zaprawa do spoinowania cegieł i płytek musi mieć konsystencję wilgotnej ziemi.
Do spoinowania cegieł / płytek należy używać kielni spoinówki o szerokości dopasowanej do szerokości spoiny.

 

Zaprawy do spoinowania nie powinno się rozcierać po powierzchni cegieł / płytek klinkierowych - może to spowodować trudne lub niemożliwe do usunięcia zabrudzenia w szczególności na produktach nieszkliwionych.Spoinowanie cegieł / płytek należy wykonać od góry do dołu elewacji. Najpierw wykonuje się spoiny poziome, później pionowe.

 

Czyszczenie elewacji

 

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które wystąpią na licu w trakcie murowania, klejenia czy spoinowania natychmiast powinno się usunąć metodą na sucho .
Nie można dopuścić do wiązania zaprawy na powierzchni licowej cegły lub płytki klinkierowej.
Nadmiar kleju wyciśnięty spod płytki w przestrzenie między płytkami należy usunąć tak, by stworzyć miejsce na wypełnienie zaprawą do spoinowania.

 

Po zakończeniu prac nie ma potrzeby impregnowania klinkieru! Przed decyzją o ewentualnym zastosowaniu jakiegokolwiek impregnatu zapytaj specjalistę i zrób próbę na niewielkim fragmencie.

 

Wiązania cegieł w murze

Poniższa ilustracja przedstawia różne techniki wiązania cegieł w murze

rodzaje wiązń cegieł

]]>
dorian@rochowski.org (Centrum Klinkieru) Porady Tue, 12 Mar 2013 00:00:00 +0000
Problem wykwitów na murze w okresie wiosennym https://www1.centrumklinkieru.pl/porady/item/28-problem-wykwitow-na-murze-w-okresie-wiosennym https://www1.centrumklinkieru.pl/porady/item/28-problem-wykwitow-na-murze-w-okresie-wiosennym Problem wykwitów na murze w okresie wiosennym
Częstym zjawiskiem dotyczącym w szczególności ogrodzeń, małej architektury oraz kominów…

 

Ważne informacje

Jeżeli nalot ma charakter białego „proszku”, łatwo usuwalnego wodą lub poprzez pocieranie na sucho, nie powinno być żadnego problemu. Po krótkim czasie, pierwszym deszczu, nalot zaniknie samoistnie.  Nie powinno się w żadnym razie próbować usuwać go agresywnymi środkami chemicznymi lub impregnować. Problem pojawia się, gdy wcześniej mur został posmarowany pseudoimpregnatem tj. takim środkiem, który nie działa wgłębnie i nie pozwala cegle „oddychać”. W takim przypadku nalot może pojawić się pod warstwą pseudoimpregnatu, która uniemożliwi jego samoistne zniknięcie.

Odrębnym przypadkiem jest pojawienie się zacieków ze spoiny lub innej – trudnousuwalnej – formy wykwitów, tu niestety przyczyn może być wiele, podkreślmy jednak, że w promilu przypadków przyczyna tkwi w samej cegle, najczęstszą przyczyną są błędy wykonawcze.

]]>
dorian@rochowski.org (Centrum Klinkieru) Porady Fri, 26 Apr 2013 05:20:36 +0000